Topbillede til fanebladet borger

Sortering i hjemmet

Foto indendørssortering
Sortering i hjemmet handler, om at sende de ressourcer vi sorterer fra i hjemmet de rigtige steder hen til gavn for miljøet.

Placering af beholder til affald

Bestem selv hvor dine affaldsbeholdere skal stå

Langt hen ad vejen kan du selv bestemme, hvor dine affaldsbeholdere skal stå på grunden, hvis du overholder de krav der stilles til placeringen.

Sorteringsguide for plast, papir, glas, metal, restaffald og madaffald.

Sortringsguiden 2016 for villaer

Folderen beskriver, hvordan plast, papir, glas, metal, restaffald og madaffald skal sorteres.Batterier på skraldespand
» Brugte batterier - brug lågetVi henter dine batterier sammen med dit mad- og restaffald.
Gamle cykler i en stor skrotbunke
» Vi henter dit storskraldEn gang om måneden kan private husstande få afhentet storskrald. Tilmeldingen sker via Vestforbrændings selvbetjeningsløsning. Mindre genstande skal pakkes i klare sække - farvede affaldssække tages ikke med.
Havearbejde
» Hvad gør jeg med mit haveaffald?Du kan melde dig til haveaffaldsordningen, aflevere haveaffald på genbrugsstationen eller kompostere det. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.
Foto: Colourbox
» Farligt affaldFarligt affald er f.eks. rester af maling, olie og kemikalier. Farligt affald må ikke komme i skraldespanden eller blandes med andet affald, men skal afleveres på genbrugsstationen.
Sidst opdateret 04. oktober 2018

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk