Topbillede til fanebladet borger

Selvbetjening

www - til tasterne!
Brug Vestforbrændings selvbetjeningsløsning, hvis du har problemer med afhentningen af affald, vil bestille afhentning af storskrald, tilmelde dig ordningen for haveaffald, tilmelde dig ordningen for afhentning af papir, glas, plast og metal eller vil lave andre ændringer i dine affaldsløsninger.

Du skal bruge din NemID ved nogle af selvbetjeningstjenesterne.
Tilmelding til ordningen for papir, glas, plast og metal  Her kan du tilmelde dig ordningen for indsamling af papir, glas, plast og metal, samt ændre i din eksisterende aftale. Du logge ind med din NemID for denne tjeneste på selvbetjeningssiden.
Problemer med afhentningen af affald.  Anmeldelse om manglende afhentning går direkte til vognmanden, som behandler sagen hurtigst muligt. Husk dog først at melde ind efter kl. 18, efter normal afhentning er slut.
NemSMS - Hvis du vil mindes om hvornår dit affald bliver hentet. Du kan melde dig til  NemSMS på Borger.dk, hvis du vil have en SMS, som minder dig om, hvornår du får hentet affald. Du logge ind med din NemID for denne tjeneste på selvbetjeningssiden.
Storskrald.

Furesø Kommune henter storskrald fra private husstande den anden onsdag i hver måned. Har du storskrald, der skal hentes, skal du bestille afhentning senest søndag før afhentningen. Du logge ind med din NemID for denne tjeneste på selvbetjeningssiden.

Læs mere om storskrald.

Haveaffald.

Fra 1. april til 30. november henter vi haveaffald fra private husstande, der er tilmeldt haveaffaldsordningen. Tilmelding til ordningen gælder kun den pågældende sæson uanset, hvornår på året du melder dig til. Du logge ind med din NemID for denne tjeneste på selvbetjeningssiden.

Betaling for haveaffaldsordningen opkræves via 1. rate på ejendomsskattebilletten det følgende år, uanset hvornår du tilmelder dig. Der er ingen reduktion i prisen ved til- og framelding i løbet af sæsonen.

Læs mere om haveaffald.

Din tømmekalender. Du kan få lavet en tømmekalender som kun gælder for dig. Vælg først kommune og adresse. Tryk derefter på ’tømmekalender’ i menuen øverst på siden og vælg affaldstype. Du logge ind med din NemID for denne tjeneste på selvbetjeningssiden.
For lidt eller for meget plads i beholderne.

Har du brug for mere eller mindre plads til dit affald, kan du ændre din tømningsordning. Du kan for eksempel bestille en ekstra beholder eller ændre mellem ugetømning og 14-dagestømning. Du logge ind med din NemID for denne tjeneste på selvbetjeningssiden.

Har du bygget på en ny grund og gerne vil have af hentet dagrenovation skal du kontakte Vestforbrænding på 70 25 70 60.

HUSK at afmelde din ugetømning, hvis du vil ændre til 14-dagestømning - og omvendt - medmindre du vil have begge dele. Det kan du nemlig også godt.

Når du ændrer din tømningsordning, regulerer vi beløbet på næste års ejendomsskattebillet, som sendes ud i november. Du får altså ikke en ny ejendomsskattebillet i løbet af året.

Udskiftning af affaldsbeholder. Er din beholder/dit stativ slidt eller ødelagt, kan du bestille udskiftning. I løbet af ca. syv arbejdsdage kommer en af kommunens folk og udskifter materiellet. Det er kommunens folk, der afgør, om materiellet trænger til udskiftning. Du logge ind med din NemID for denne tjeneste på selvbetjeningssiden.

Sidst opdateret 17. september 2018

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk